الفبای زندگی

چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه 

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس 

خ: خودداری برای تمرین استقامت 

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ 

‌ذ: ذکر گویی برای اخلاص عمل 

ر: رضایت مندی برای احساس شعف 

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها 

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها 

س: سخاوت برای گشایش کار ها 

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج 

ص: صداقت برای بقای دوستی 

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد 

ط: طاقت برای تحمل شکست 

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف 

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها 

غ: غیرت برای بقای انسانیت 

ف: فداکاری برای قلب های درد مند 

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل 

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق 

گ: گذشت برای پالایش احساس 

ل: لیاقت برای تحقق امید ها 

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک 

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها 

و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی 

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها 

ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک 

/ 0 نظر / 18 بازدید