نیم نگاهی بر دربی آیی و قرمز تهران

بازی شماره یک:

استقلال 0 ـ  پرسپولیس 0

بازی دوستانه

جمعه 16 فروردین 1347

 

بازی شماره 2:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی برای معرفی نماینده ایران به آسـیا

جمعه 20 دی 1347

 

بازی شماره3:

استقلال3 ـ  پرسپولیس 1

گلها: احمد منشی زاده 8 ، علی جباری44 و کارو حق وردیان88 **** ناظم  گنجاپور72

قهرمانی باشگاههای تهران فصل(48-47)

جمعه 31 مرداد 1347

 

بازی شماره 4:

استقلال 3 ـ  پرسپولیس 0 ( نتیجه در طول بازی:1-0 به سود استقلال)

گلها: غلامحسین مظلومی 9

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 17 بهمن 1347

این بازی تا دقیقه 82 با نتیجه 1بر0 به سود استقلال دنبال می­شد

که به علت مردود شدن گل خوردبین و اخراج عزیز اصلی از بازی

تیم پرسپولیس میدان را ترک کرد و در نهایت

تیم استقلال با نتیجه 3 بر صفر برنده اعلام شد.

 

بازی شماره 5:

استقلال 3 - پرسپولیس 2

گلها: جواب قراب73 ، کارو حق وردیان 87 ، عباس مژدهی 88****علی پروین 7 و حسین کلانی 23

بازی دوستانه

جمعه 3 مهر 1349

 

بازی شماره 6:

استقلال 3 - پرسپولیس 0 (نتیجه در طول بازی:1- 1)

گلها: مژدهی 75 ****حسین کلانی 2

قهرمانی باشگاههای تهران

یک شنبه 27 دی 1349

این بازی تا  دقیقه 75 با نتیجه 1بر1 دنبال می­شد که

بازیکنان تیم پیروزی در پی اعتراض به اخراج کلانی و بهزادی

زمین را ترک کردند و بازی در نهایت 3 بر 0 به نفع استقلال اعلام شد

 

بازی شماره 7:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها:غلامحسین مظلومی 30 **** صفر ایرانپاک 90

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 28 خرداد 1350

 

بازی شماره 8:

استقلال 1- پرسپولیس 4

گلها: علی جباری 75 **** حسین کلانی 43و90, صفر ایرانپاک 56 , محمودخوردبین 75

بازی رفت قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 15 بهمن 1350

 

بازی شماره 9:

استقلال 0 - پرسپولیس 2

گلها: صفر ایرانپاک 50 و حسین کلانی 89

بازی برگشت قهرمانی باشگاههای ایران

پنجشنبه 3 فروردین 1351

 

بازی شماره 10:

استقلال 2- پرسپولیس 0

گلها: علی جباری40 و 87

بازی باشگاههای تهران برای راهیابی به لیگ تخت جمشید

جمعه یازدهم اسفند 1351

 

بازی شماره 11:

استقلال 1- پرسپولیس 0

گلها: محمدرضا عادلخانی 3

بازی دوستانه( چهارجانبه جام اتحاد)

جمعه 25 خرداد 1352

 

بازی شماره 12:

استقلال 0  - پرسپولیس 6

گلها: همایون بهزادی 50 ،90 و 86 ، ایرج سلیمانی 45 ، 56 و حسین کلانی 32

بازی رفت اولین دوره لیگ تخت جمشید

جمعه 16 شهریور 1352

 

بازی شماره 13:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها:علی جباری 70**** همایون بهزادی 46

بازی برگشت اولین دوره لیگ تخت جمشید

یکشنبه 18 آذر 1352

 

بازی شماره 14:

استقلال 1- پرسپولیس 0

گلها:حسن روشن 88

بازی رفت دومین دوره لیگ تخت جمشید

شنبه 4 خرداد 1353

 

بازی شماره 15:

استقلال 1 - پرسپولیس 2

گلها: غلامحسین مظلومی 60**** صفر ایرانپاک 50 و اسماعیل حاج رحیمی پور

بازی برگشت دومین دوره لیگ تخت جمشید

چهارشنبه 27 آذر 1353

 

بازی شماره 16:

استقلال 3- پرسپولیس 1

گلها: غلامحسین مظلومی11 ، 62 و مسعود مژدهی 47****صفر ایرانپاک 53

بازی رفت سومین دوره لیگ تخت جمشید

جمعه 5 اردیبهشت 1354

 

بازی شماره 17:

استقلال 0 - پرسپولیس 2

گلها: جهانگیر فتاحی 22 , اسماعیل حاج رحیمی پور 38

بازی برگشت سومین دوره لیگ تخت جمشید

جمعه 25 مهر 1354

 

بازی شماره 18:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: مژدهی 20 برای استقلال ****محمود خوردبین 85

بازی رفت چهارمین دوره لیگ تخت جمشید

چهارشنبه 27 اسفند 1354

 

بازی شماره 19:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: هادی نراقی 26****علی پروین 40

بازی برگشت  چهارمین دوره لیگ تخت جمشید

جمعه 2 مهر 1355

 

بازی شماره 20:

استقلال 3- پرسپولیس 0

گلها: محرم عاشوری 45 ، حسن روشن 83 ، سعید مراغه چیان 88

بازی رفت پنجمین دوره لیگ تخت جمشید

یکشنبه 18 اردیبهشت 1356

 

بازی شماره 21:

استقلال 1  - پرسپولیس 2

گلها: حسن روشن 85 ****صفر ایرانپاک 15 و 34

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ تخت جمشید

جمعه 18 آذر 1356

 

بازی شماره 22:

استقلال 1- پرسپولیس 0

گلها: غلامرضا فتح آبادی 42

بزرگداشت علی دانایی­فرد

جمعه 25 آبــان 1358

این بازی تا دقیقه 75 یک بر صفر برای استقلال دنبال می شد

که با یورش تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند

 

بازی شماره 23:

استقلال 0 ـ پرسپولیس 0

بازی دوستانه برای خداحافظی صفر ایرانپاک

جمعه 13 تیر 1359

 

بازی شماره 24:

استقلال 0-پرسپولیس 0

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 16 مهر 1360

 

باری شماره 25:

استقلال 1  - پرسپولیس 1

گلها: بهتاش فریبـــا 87****غلامرضا فتح آبـــادی 10

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 17 دی  1361

 

بازی شماره 26:

استقلال 1- پرسپولیس 0

گـلها: پرویز مظلومی 59

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعـــه 22 مهر 1362

 

بازی شماره 27:

استقلال 0  - پرسپولیس 3

گلها: شاهرخ بیانی 12( پنالتی) و 52 , ناصر محمد خانی 62

نیمه نهایی قهرمانی باشگاههای تهران

یکشنبه 25 خرداد 1365

 

بازی شماره 28:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 7 فروردین 1366

 

بازی شــماره 29:

استقلال 1 – پرسپولیس 1

گلها: جعفر مختاری فر 60 ****فرشـــاد پیوس 46

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 18 شـــهریور 1367

 

بازی شــــماره 30:

استقلال 0 (2) - پرسپولیس 0 (4) (نتیجه در طول 120 دقیقه بازی 0-0 مساوی شد)

پنالتی زنان استقـــلال: مختاری فر و حســـن زاده

پنالتی زنان پرسپولیس: محرمی،یوسفی، عاشوری و کرمانی مقدم

یک چهارم نهایی جام حذفی ایران

جمعه 19 اسفند 1367

 

بازی شمـــاره 31:

استــقلال 0 - پرسپولیس 1

گلها: عابدیان 18

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 17 آذر 1368

 

بازی شماره 32:

استقلال 2- پرسپولیس 1

گلها: عباس سرخاب 46 و صمد مرفاوی72**** نادر میراحمدیان 12

فینال باشگاههای ایران(جام قدس)

جــمعـه 4 خـــرداد 1369

 

بازی شماره33:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: شاهرخ بیانی 62(پنالتی) **** فرشاد پیوس 75

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 28 دی 1369

 

بازی شماره 34:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

قهرمانی باشگاههای تهران

جمعه 4 بهمـــن 1370

 

بازی شماره 35:

استقلال 2- پرسپولیس0

گلها: عبدالصمد مرفاوی 8 و صادق ورمزیار 15

بازی رفت اولین دوره لیگ آزادگان

پنجشــــنبه 15 اسفـند 1370

 

بازی شماره 36:

استقلال 1- پرسپولیس 0

گلها: عبدالصمد مرفاوی 48

بازی برگشت اولین دوره لیگ آزادگان

جمعه 8 خرداد 1371

 

بازی شماره 37:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

جام برتر برای راهیابی به لیگ ایران

جمعه 11 دی 1371

 

بازی شماره 38:

استقلال 3 - پرسپولیس 0  (نتیجه در طول بازی : 2-2)

گلها: صادق ورمزیار 79(پنالتی) و ادموند اختر87 **** فرشاد پیوس 21( پنالتی) و بهزاد داداش زاده 56

بازی رفت نیمه نهایی چهارمین دوره لیگ آزادگـان

جمعه 31 دی 1373

این بازی تا دقیقه 88 با نتیجه 2بر2 دنبال می­شد که به علت یورش تماشاگران پرسپولیس

 به داخل زمین و ایجاد جنجال توســـط بعضی از بازیکنان این تیم

بازی 3 بر صفر به سود استقــلال اعلام شد.

 

بازی شماره 39:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی برگشت نیمه نهایی چهارمین دوره لیگ آزادگـان

جمعه 7 بهمن 1373

به خاطر مشکلات بازی رفت این بازی در بندر عباس برگزار شد

 

بازی شمــاره 40:

استقلال 3 - پرسپولیس 1

گلها: ادموند اختر 7 ، صادق ورمزیار 16 (پنالتی) و محمد تقوی 36 **** مرتضی کرمانی مقدم 49

بازی رفت پنجمین دوره لیگ آزادگان

جمعه 6 مرداد 1374

 

بازی شماره 41:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ آزادگان

جمعه 8 دی 1374

 

بازی شماره 42:

استقلال 0 - پرسپولیس 1

گلها: ادموند بزیک 87

بازی رفت ششمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 27 مهر 1375

 

بازی شماره 43:

استقلال 0 - پرسپولیس 3

گلها: ادموند بزیک 30،مهدی مهدوی کیا 71 و بهنام طاهرزاده87

بازی برگشت ششمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 20 تیر 1376

 

بازی شماره 44:

استقلال 0 - پرسپولیس 1

گلها: مهدی هاشمی نسب 45

بازی رفت هشتمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 22 آبــان 1377

 

بازی شماره 45:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: فرد ملکیان 40**** هاشمی نسب 4

بازی برگشت هشتمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 20 فروردین 1378

 

بازی شماره 46:

استقلال 1 - پرسپولیس 2

گلها: سهراب بختیاری زاده 50**** مهدی هاشمی نسب 12(پنالتی) و افشین پیروانی 85

بازی فینال جام حذفی ایران

یکشنبه 20 تیر 1378

 

بازی شماره 47:

استقلال 0- پرسپولیس 0

بازی رفت نهمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 2 مهرماه 1378

 

بازی شماره 48:

استقلال 0 - پرسپولیس 2

گلها: مهدی هاشمی نسب 7 و پایان راْفت 80

بازی برگشت نهمین دوره لیگ آزادگان

 یکشنبه 8 اسفند 1378

 

بازی شماره 49:

استقلال 2 - پرسپولیس 2

گلها: مهدی هاشمی نسب 67 و محمد نوازی 86****: رهبری فرد57 ( پنالتی) و علی کریمی 89

بازی رفت دهمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 9 دی 1379

در انتهای این بازی درگیری بین بازیکنان دو تیم صورت گرفت ولی چون بعد از

پایان بازی بود در نتیجه بازی تغییری ایجاد نشد

 

بازی شماره 50:

استقلال 1 - پرسپولیس 0

گلها: علیرضا اکبرپور 74

بازی برگشت دهمین دوره لیگ آزادگان

 جمعه 5 اسفند 1379

 

بازی شماره 51:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: محمد نوازی 38(پنالتی)****رضا جباری 25

بازی رفت اوّلین دوره لیگ برتر

جمعه 28 دی 1380

 

بازی شماره 52:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی برگشت اوّلین دوره لیگ برتر

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1381

 

بازی شماره 53:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: علی سامره 1 **** علی انصاریان 75 (پنالتی)

بازی رفت دومین دوره لیگ برتر

این بازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد

جمعه 20 دی 1381

 

بازی شماره 54:

استقلال 1 - پرسپولیس 2

گلها: اکبرپور 62**** یحیی گل محمدی 11 بهنام ابوالقاسم پور 52

بازی برگشت دومین دوره لیگ برتر

جمعه 23 خرداد 1382

 

بازی شماره 55:

استقلال 2 - پرسپولیس 1

گلها: سامره 8 و محمود فکری 57**** عیسی ترائوره 75

بازی رفت سومین دوره لیگ برتر

جمعه 25 مهر 1382

 

بازی شماره 56:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها: داود سیدعباسی 3 ****حامد کاویانپور 20

بازی برگشت سومین دوره لیگ برتر

دوشنبه 13 بهمن 1382

 

بازی شماره 57:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی رفت چهارمین دوره لیگ برتر

اول آبان ماه 1383

 

بازی شماره 58:

استقلال 3 - پرسپولیس 2

گلها: رضا عنایتی68،محمود فکری83 و پیروز قربانی 90 **** شیث رضایی74 و سهراب انتظاری77

بازی برگشت چهارمین دوره لیگ برتر

جمعه 7 اسفند ماه 1383

 

بازی شماره 59:

استقلال 1 - پرسپولیس 0

گلها: رضا عنایتی 56

بازی رفت پنجمین دوره لیگ برتر

شنبه 14 آبان 1384

 

بازی شماره 60:

استقلال 0 - پرسپولیس 0

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ برتر

جمعه 19 اسفند 1384

 

بازی شماره 61:

استقلال 1- پرسپولیس 2

گلها: صادقی 17 **** معدنچی 23 و اولادی 71

بازی رفت ششمین دوره لیگ برتر

جمعه 12 آبان 1385

 

بازی شماره 62:

استقلال 1- پرسپولیس 1

گلها:علیزاده 41**** نیکبخت واحدی 13

بازی برگشت ششمین دوره لیگ برتر

جمعه 10 فروردین 1386

 

بازی شماره 63:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گلها:امیدرضا روانخواه 57 ****محسن خلیلی 84

بازی رفت هفتمین دوره لیگ برتر

یک­شنبه 22 مهر 1386

 

بازی شماره 64:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گل:امیدرضا روانخواه 4 ****محسن خلیلی 26

بازی برگشت هفتمین دوره لیگ برتر

پنج­شنبه 15 فروردین 1387

 

بازی شماره 65:

استقلال 1 - پرسپولیس 1

گل:آرش برهانی 46 ****علی کریمی 87

بازی رفت هشتمین دوره لیگ برتر

جمعه 12 مهر 1387

 

استقلال 61 گلزده است این در شرایطی میباشد که پرسپولیس 63 بار موفق به گلزنی شده است

/ 0 نظر / 22 بازدید