تفاوت در درس خووندن قدیما و جدیدا

تفاوت در درس خووندن قدیما و جدیدا

پدر و مادرا میومدن مدرسه می گفتن خانوم معلم یا آقا معلم پوست و استخوونش مال ما ، گوشتش مال شما تنبیهش کنید تا بچمون نمره بگیره و درس بخوونه ولی حالا چی ؟؟

ای روزگار چه زود زود لباست رو عوض می کنی ؟!!!!!

 
user_wall_8785821
تفاوت در درس خووندن قدیما و جدیدا پدر و مادرمون میومدن مدرسه می گفتن خانوم معلم یا آقا معلم پوست و استخوونش مال ما ، گوشتش مال شما تنبیهش کنید تا بچمون نمره بگیره و درس بخوونه ولی حالا چی ؟؟ چه سختی ها کشیدیم ای روزگار چه زود زود لباست رو عوض می کنی ؟!!!!!
  

/ 0 نظر / 29 بازدید