01


وای نمیدونی چقدر حال میده وقتی تو یه سوال شک داشته باشی متفکراونوقت مراقبه بیاد بگه
به جوابت شک نکن درسته هورا

* * * *

تا حالا دقت کردین سر جلسه امتحان نشستی هرچی تو کلته رو برگه خالی میکنی آخرش نصف
صفحه هم پر نمیشه، بعد یه نفر بلند میشه میگه آقا یه برگه دیگه بدین جا ندارم...عصبانی

اون لحظه میخوای صندلی رو از پهنا بکنی تو حلقش...

راستی تعطیلی امروزم هر دلیلی که داشت (طوفان یا رای شمردن)چسبید. من که نمیدونستم رفتم دبیرستان دیدم بچه هادم در هستن و هرکی میاد میگن تعطیله.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید