شب امتحان

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشودرفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشودتوپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود !!!" مشروط الشعرا "

/ 1 نظر / 23 بازدید

مشروط الشعرا دمت گرم خیلی باحال بود