هفته

دیروز شنبه برامون امتحان زبان گذاشته بودن البته بهترین نوع امتحان برای کسایی که میخوان تقلب کنن تستی بودش فقط صدای پچ پچ بچه ها بود که از هم دیگه میپرسیدن تا اینکه رونده (معاون جدید)وارد سالن امتحان شد از اون لحظه به بعد هر کی سرشو بر میگردوند برگشو میگرفت از 10 نفری برگه گرفت و جای 7-8 نفری عوض کرد.

امروزم برای اینکه بچه ها بیان مدرسه امتحان ریاضی اونم  زنگ ورزش گذاشتن دیگه بچه ها قشنگ هر چی دلشون میخواست نثار معلم ریاضی میکردن . رفتیم پیش امیاری معلم ورزش میگیم زنگتو نده میگه نه میدم بعدشم سریع سوار ماشینش شدو رفت انگار منتظر یه فرصت بود که بره . امروز تازه دین وزندگی نمره ها رو ثبت میکرد پرسید چند شدی  گفتم 5/19 در جواب گفت کم شدی !!!!!!!!!! یه بار دیگه البته بلند نمره رو گفتم در جواب به من گفت  شنیدم ! معلوم نیست نمره خوب در نظر اون چنده.  زیست هم امروز هیچ کاری نکرد همون جا اومد نشستو گفت امتحان ریاضیتونو بخونین...

فردا هم که امتحان .... اسمش یادم رفت .از همین امتحانای مسخره ای که مشاوره ها میگیرن .میگن ازساعت 10 تا 5/12 هستش که با این حساب زنگ ادبیات  میپره و توی این یک ماه ادبیات فقط یکبار پرسیده وما شانس آوردیم چون خیلی زیاد شده اعلام ومعنی کلمات و ماده تاریخ و خود درسا فکرشو بکن که بخوای این همه رو یاد بگیری.

3 شنبه هم بچه ها همون طور که گفتن دیگه مدرسه نمیان و تعطیلللل................

البته بعضی از بچه ها گفتن زنگ آخر یعنی فیزیک به خاطر اینکه قاسم نژاد گفته که گفته بیاین حتما میان .شاید بگین چه بچه های حرف گوش کنی!!!!!!!!!نه فقط به خاطر اینکه قاسم نژاد خیلی گیر میده وخود درس فیزیک به جاهای حساس رسیده که اگه یه جلسه نباشی دیگه هیچی نمیفهمی  بچه ها میان

/ 0 نظر / 17 بازدید