مدرسه

خیلی دوست دارم یکی‌ از معلما رو رو در حال خنده تو خیابون ببینم برم پیشش بگم چیز خنده داری هست بگو ما هم بخندیم.نیشخند

 یادتون میاد...وقتی معلم برای درس پرسیدن اسم بالایی یا پایینیمون رو میخونداسترس، حس معجزه بهمون دست میداد.

/ 1 نظر / 4 بازدید

آی گفتی اگه ببینم.