امتحان گفتی زبانم لال شد

کاش توی خانه مان فانوس بود

همکلاس بنده جالینوس بود!

 

من همیشه یاد توپ و تیله ام

کشته موی سر گالیله ام

 

کشته سقراط های فلسفه

می شوم از تنبلی اخر خفه.

کشته افسانه و اسطوره ام

کشته انگور سبز و غوره ام

کشته هر صفحه ای از فارسی

شعر فردوسی و رنج سال سی

بس که می خوانی حساب و هندسه  

نمره هایت می شود پنجاه و سه

 

من خودم مل ارسطو بوده ام

عشق اواز پرستو بوده ام

 

اطلاعاتم اگر کافی نبود

معذرت!تقصیر جغرافی نبود!

 

مثنوی با سوزه درسی بگو

درس من صبحانه و ناهار و شام !

 

((پس سخن
باید کوتاه کرد والسلام))

 

/ 0 نظر / 21 بازدید